Esco Drives is een bedrijf van de Esco groep, dat zowel in België als internationaal actief is op het vlak van vermogenstransmissie. 
Ons bedrijf richt zich in het bijzonder op mechanische aandrijvingen, snelheidsregelingen, de besturing van bewegingen en industriële automatisering en biedt niet alleen een compleet assortiment producten op dit vlak, maar ook een competente technische ondersteuning, een grote stock in België en performante software voor de inbedrijfstelling en programmering van uw toepassingen. 

batimentEsco

pilliers

In deze hoogtechnologische sector is het van belang hoogwaardige en performante producten aan te bieden van de leidinggevende fabrikanten uit de sector. 
Voor de realisatie van complexe projecten is een oordeelkundige selectie van de componenten van essentieel belang. Evenals de beheersing van de verschillende disciplines zoals mechanica, vermogenselektronica en programmering die onlosmakelijk verbonden zijn met de uitvoering van elk aandrijvings of automatiseringsproject.

Een team ingenieurs met competenties op het vlak van mechanica, elektronica en programmering kan u bijstaan bij de consequente selectie van producten uit de verschillende categorieën, maar kan u ook helpen bij de samenbouw van alle componenten, met het oog op de realisatie van het voor uw bedrijf meest performante systeem. 
Doorgedreven compatibiliteit en de mogelijkheid om te communiceren en gegevens uit te wisselen op verschillende niveaus binnen de onderneming maken een complete automatisering mogelijk van het productieproces. Onze ingenieurs helpen u deze doelstelling te bereiken en de rendabiliteit van uw industriële investeringen te optimaliseren.

Esco Drives Projet management

CD Software

Onze service naar de klant toe begint bij het verkennende gesprek over het project. Wij voeren eerst een analyse en een haalbaarheidsstudie uit en kiezen vervolgens, samen met u, de meest geschikte componenten voor uw toepassing. 
Ons team werkt uiterst flexibel. Op vraag van de klant helpen wij bij de inbedrijfstelling, verzorgen wij de opleiding van de ingenieurs voor wat betreft de technische aspecten van onze producten of nemen wij zelfs de volledige realisatie van het project voor onze rekening. Alle producten die wij onze klanten aanbieden, worden ondersteund door een team ingenieurs die permanent worden bijgeschoold op het vlak van nieuwe technologieën.