1. Overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

In de volgende paragrafen leggen we de evolutie van uw persoonlijke informatie uit wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze site?
De gegevens die op deze site worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de site. De details van de exploitant zijn beschikbaar in de vereiste wettelijke kennisgevingen op de site.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Het kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch door onze computersystemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze site bezoekt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de site te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruik van de site door bezoekers te analyseren.

Welke rechten heeft u op uw gegevens ?
U hebt het recht om gratis informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, hun herkomst, hun beoogde ontvangers en het doel van hun verzameling. U hebt het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres als u andere vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk een klacht indienen bij de relevante regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website, kan statistische analyse worden uitgevoerd op uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat we u niet van deze gegevens kunnen identificeren. U kunt zich tegen deze analyse verzetten of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.
U kunt zich tegen deze analyse verzetten. We zullen u informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel het gebeurt.
Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld per e-mail) mogelijk te maken hebben met beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze site

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze site is:
Koen D'Haese
General Manager Esco Drives
Culliganlaan 3
B1831 Diegem
Mail: k.dhaese@esco.be
Tel: +32 2 717 64 60

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die samen met anderen kan omgaan en persoonsgegevens kan verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. Gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instanties

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de persoon een klacht indienen bij de relevante regelgevende instanties. De regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor aangelegenheden met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Belgische staat waar onze onderneming haar statutaire zetel heeft. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contacten details zijn te vinden op de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de gegevens die wij verwerken met uw toestemming of die wij leveren in een standaard machinaal leesbaar formaat te verwijderen. Als u gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke partij wilt overbrengen, is dit technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt  SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen gegevens worden overgedragen aan derden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, hebt u het recht om op elk moment en gratis informatie te verkrijgen over elk deel van uw persoonlijke gegevens dat zowel de herkomst, de ontvanger als het doel waarvoor het werd verwerkt, is opgeslagen. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog andere vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Oppositie tegen promotionele e-mails

We verbieden uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in de context van een website. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen in het geval van ontvangst van ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw computer totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen tijdens uw volgende bezoek en de gekozen taal onthouden.
U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte blijft van het gebruik van cookies, zodat u de aangeboden cookies een voor een kunt accepteren of weigeren. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of te weigeren en mogelijk te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site beperken.
Sommige cookies zijn nodig om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals een winkelwagentje) deze worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6, letter f van DSGVO. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies, dit zorgt voor een optimale service om technische fouten te verminderen. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Log Server bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser communiceert in "logbestanden". Dit zijn:

  • Type en navigatiesysteem
  • Besturingssysteem gebruikt
  • URL
  • Hostnaam van de aangesloten computer
  • Tijd van het verzoek aan de server
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor het verwerken van deze gegevens is art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract te voltooien of als voorafgaande stappen voorafgaand aan de totstandkoming van een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op dit formulier, inclusief de contactgegevens die u ons verstrekt, om uw vraag en eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.
Wij zullen daarom alle gegevens die u op het contactformulier invoert, alleen met uw toestemming verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. Gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.
We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of wanneer het doel van de opslag niet langer nuttig is (bijvoorbeeld nadat u op uw verzoek hebt gereageerd ). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot perioden van verplichte bewaring van gegevens, blijven ongewijzigd.

4. Sociale media

Facebook-plug-in (knoppen "Vind ik leuk" en "Ik deel")

Onze website kan verbindingen bevatten met het sociale netwerk van Facebook, (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS). De Facebook-plug-in kan worden geïdentificeerd door het Facebook-logo of de "like" -knop op onze site. Zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/ voor een overzicht van Facebook-verbindingen.
Als u op de knop "Vind ik leuk" op Facebook klikt wanneer u bent verbonden met uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook bezoeken aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat we als beheerder van deze site geen kennis hebben van de gegevens van Facebook. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php voor meer informatie.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan uw Facebook-account koppelt, logt u uit bij uw Facebook-account terwijl u onze site bezoekt.

5. Analyse en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze site maakt gebruik van de Matomo open source website-analyseservice. Matomo gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de site mogelijk maken. Hiertoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze site op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
Matomo-cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.
De opslag van Matomo-cookies is gebaseerd op art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, zowel op zijn website als in zijn advertenties.
Informatie over het gebruik van deze site zal niet bekend worden gemaakt aan derden. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij informeren u echter dat dit u zou kunnen beletten alle functies van deze site te gebruiken.
Als u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier uitschakelen. In dit geval wordt een opt-out cookie opgeslagen in uw browser om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt de deactiveringscookie ook verwijderd. U moet het dan opnieuw activeren wanneer u terugkeert naar onze site.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van YouTube-plug-ins, beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze YouTube-plug-ins bezoekt, wordt er een YouTube-serververbinding tot stand gebracht. De YouTube-server is op de hoogte van de pagina's die u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Deze constructie heeft een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.
Zie de privacyverklaring of YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens.

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina Web-lettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste Web-lettertypen in uw browser.
Hiertoe is uw browser rechtstreeks verbonden met Google-servers. Google realiseert zich dat onze webpagina toegankelijk is via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze website. Deze constructie heeft een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen Web-lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
U vindt meer informatie over het beheren van gebruikersgegevens op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/ policies / privacy /.